Modalidades

- Ryuga Kaikan Karatê
- Goshin Jutsu - Defesa Pessoal Suprema
- Hapkido
- Ju Jutsu
- Kick Boxing
- Kravmagá
- Ninjutsu
- Sanda (Boxing Chinês)